Spracovanie posunkovej reči

Spracovanie posunkovej reči

Autor práce

Miriama Mattová
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

doc. Ing. Branislav Sobota, PhD.

O projektu

Ročník

2021

Sdílet tuto práci