Spracovanie modelov vo forme mračna bodov

Spracovanie modelov vo forme mračna bodov

Autor práce

Januvka Dominik
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

Sobota Branislav

O projektu

Ročník

2012

Sdílet tuto práci