Spracovanie a vizualizovanie dát z kapacitných meraní štruktúr na báze GaN

Spracovanie a vizualizovanie dát z kapacitných meraní štruktúr na báze GaN

Autor práce

Ivana Patlevičová
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

Ing. Miroslav Michalko, PhD.

O projektu

Ročník

2020

Sdílet tuto práci