Spracovanie a vizualizovanie dát z kapacitných meraní štruktúr na báze GaN

Spracovanie a vizualizovanie dát z kapacitných meraní štruktúr na báze GaN

Autor práce

Ivana Patlevičová
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedúci práce

Ing. Miroslav Michalko, PhD.

O projekte

Ročník

2020

Zdieľať túto prácu