Souběžné učení v koevolučních algoritmech

Souběžné učení v koevolučních algoritmech

Autor práce

Michal Wiglasz
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Michaela Šikulová

O projektu

Ročník

2015

Sdílet tuto práci