Sledování objektů mezi vícero scénami se zachováním jejich indentity

Sledování objektů mezi vícero scénami se zachováním jejich indentity

Autor práce

Kateřina Jandová
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Vedoucí práce

Ing. Jan Krček

O projektu

Ročník

2018

Sdílet tuto práci