Shlukování mikrobiálních kolonií na základě obrazu

Shlukování mikrobiálních kolonií na základě obrazu

Autor práce

Jan Láncoš
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Karel Beneš

O projektu

Ročník

2023

Sdílet tuto práci