Rychlá detekce beztexturových 3D objektů

Rychlá detekce beztexturových 3D objektů

Autor práce

Pavel Kutáč
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

Ing. Jan Gaura, Ph.D.

O projektu

Ročník

2018

Sdílet tuto práci