Rychlá detekce beztexturových 3D objektů

Rychlá detekce beztexturových 3D objektů

Autor práce

Pavel Kutáč
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedúci práce

Ing. Jan Gaura, Ph.D.

O projekte

Ročník

2018

Zdieľať túto prácu