Rozpoznávání znaků z reálných scén pomocí neuronových sítí

Rozpoznávání znaků z reálných scén pomocí neuronových sítí

Autor práce

Petr Fiala
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Vedoucí práce

Ing. Lukáš Neumann

O projektu

Ročník

2014

Sdílet tuto práci