Řízení projektů

Řízení projektů

Autor práce

Violeta Aslanova
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Vedoucí práce

doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc.

O projektu

Ročník

2018

Sdílet tuto práci