Record a Replay debugování v R

Record a Replay debugování v R

Autor práce

Kryštof Slavík
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Ing. Petr Máj

O projektu

Ročník

2018

Sdílet tuto práci