Putá medzi formálnými kontextami

Putá medzi formálnými kontextami

Autor práce

Mihalčin Patrik
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta

Vedoucí práce

Krídlo Ondrej

O projektu

Ročník

2013

Sdílet tuto práci