Princípy detekcie fake news na príklade ruskej invázie na Ukrajinu

Princípy detekcie fake news na príklade ruskej invázie na Ukrajinu

Autor práce

Daša Dvorská
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Vedoucí práce

Jan Černý

O projektu

Ročník

2023

Sdílet tuto práci