Princípy detekcie fake news na príklade ruskej invázie na Ukrajinu

Princípy detekcie fake news na príklade ruskej invázie na Ukrajinu

Autor práce

Daša Dvorská
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Vedúci práce

Jan Černý

O projekte

Ročník

2023

Zdieľať túto prácu