Praktické nasazení Google Vision API

Praktické nasazení Google Vision API

Autor práce

Marek Jedlinský
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky

Vedoucí práce

Ing. Radek Vala, Ph.D.

O projektu

Ročník

2019

Sdílet tuto práci