Praktické nasazení Google Vision API

Praktické nasazení Google Vision API

Autor práce

Marek Jedlinský

Vedúci práce

Ing. Radek Vala, Ph.D.

O projekte

Ročník

2019

Zdieľať túto prácu