Pokročilé metódy riadenia robotického ramena s integráciou počítačového videnia

Pokročilé metódy riadenia robotického ramena s integráciou počítačového videnia

Autor práce

Oliver Kudzia
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

Doc. Ing. Peter Papcun Phd.

O projektu

Ročník

2023

Sdílet tuto práci