Počítačem podporovaná syntéza pravděpodobnostních modelů

Počítačem podporovaná syntéza pravděpodobnostních modelů

Autor práce

Roman Andriushchenko
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

RNDr. Milan Češka, Ph.D.

O projektu

Ročník

2020

Sdílet tuto práci