Personalizované odporúčanie a meranie fyzickej aktivity v rámci systému pre zvýšenie kvality života

Personalizované odporúčanie a meranie fyzickej aktivity v rámci systému pre zvýšenie kvality života

Autor práce

Bielik Pavol
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vedoucí práce

Barla Michal

O projektu

Ročník

2011

Sdílet tuto práci