Paralelní memoizační systém

Paralelní memoizační systém

Autor práce

Viecheslav Kroilov
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Ing. Daniel Langr, Ph.D.

O projektu

Ročník

2020

Sdílet tuto práci