Paralelizace ultrazvukových simulací pomocí 2D dekompozice

Paralelizace ultrazvukových simulací pomocí 2D dekompozice

Autor práce

Vojtěch Nikl
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Ing. Jiří Jaroš, Ph.D.

O projektu

Ročník

2014

Sdílet tuto práci