Optimalizace logistických procesů ve společnosti zabývající se hotelnictvím

Optimalizace logistických procesů ve společnosti zabývající se hotelnictvím

Autor práce

Josef Novotný
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Vedoucí práce

doc. Ing. Zora Říhová, CSc.

O projektu

Ročník

2015

Sdílet tuto práci