Optimal Strategy for Connecting Light Paths in Bidirectional Methods for Global Ilumination Computation

Optimal Strategy for Connecting Light Paths in Bidirectional Methods for Global Ilumination Computation

Autor práce

Vorba Jiří
Univerzita Karlova

Vedoucí práce

Křivánek Jaroslav

O projektu

Ročník

2011

Sdílet tuto práci