Optimal Strategy for Connecting Light Paths in Bidirectional Methods for Global Ilumination Computation

Optimal Strategy for Connecting Light Paths in Bidirectional Methods for Global Ilumination Computation

Autor práce

Vorba Jiří
Univerzita Karlova

Vedúci práce

Křivánek Jaroslav

O projekte

Ročník

2011

Zdieľať túto prácu