Optická lokalizace velmi vzdálených cílů ve vícekamerovém systému

Autor práce

Jan Bednařík
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

prof. Ing. Adam Herout, Ph.D.

O projektu

Ročník

2016

Sdílet tuto práci