Objavovanie asociatívnych poznatkov v databázach cez evolučné algoritmy

Objavovanie asociatívnych poznatkov v databázach cez evolučné algoritmy

Autor práce

Ľudvít Petržala
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky

Vedoucí práce

Ing. Kamil Krauspe, PhD.

O projektu

Ročník

2014

Sdílet tuto práci