Navigácia na webe so sémantikou s využitím adaptívnych pohľadov

Navigácia na webe so sémantikou s využitím adaptívnych pohľadov

Autor práce

Rástočný Karol
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vedoucí práce

Tvarožek Michal

O projektu

Ročník

2011

Sdílet tuto práci