Navigácia na webe so sémantikou s využitím adaptívnych pohľadov

Navigácia na webe so sémantikou s využitím adaptívnych pohľadov

Autor práce

Rástočný Karol

Vedúci práce

Tvarožek Michal

O projekte

Ročník

2011

Zdieľať túto prácu