Možnosti využití protokolu OData v aplikační platformě .NET

Možnosti využití protokolu OData v aplikační platformě .NET

Autor práce

Gatyás Milan
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky

Vedoucí práce

Ing. et Ing. Erik Král, Ph.D.

O projektu

Ročník

2015

Sdílet tuto práci