Monitorování dopravy z leteckých videí

Autor práce

Adam Babinec
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Jaroslav Rozman

O projektu

Ročník

2015

Sdílet tuto práci