Monitorace koncentrace glukózy pomocí nositelných zařízení

Monitorace koncentrace glukózy pomocí nositelných zařízení

Autor práce

Martin Úbl
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Vedoucí práce

doc. Ing. Tomáš Koutný, Ph.D.

O projektu

Ročník

2018

Sdílet tuto práci