Monitorace koncentrace glukózy pomocí nositelných zařízení

Monitorace koncentrace glukózy pomocí nositelných zařízení

Autor práce

Martin Úbl

Vedúci práce

doc. Ing. Tomáš Koutný, Ph.D.

O projekte

Ročník

2018

Zdieľať túto prácu