Modelování vazby malé RNA pomocí konvolučních neuronových sítí

Modelování vazby malé RNA pomocí konvolučních neuronových sítí

Autor práce

Eva Klimentová
Masarykova univerzita v Brně, Fakulta informatiky

Vedoucí práce

Ing. Panagiotis Alexiou, PhD.

O projektu

Ročník

2022

Sdílet tuto práci