Modelování vazby malé RNA pomocí konvolučních neuronových sítí

Modelování vazby malé RNA pomocí konvolučních neuronových sítí

Autor práce

Eva Klimentová
Masarykova univerzita v Brně, Fakulta informatiky

Vedúci práce

Ing. Panagiotis Alexiou, PhD.

O projekte

Ročník

2022

Zdieľať túto prácu