Modelování neurčitostí ve srážko-odtokových modelech

Modelování neurčitostí ve srážko-odtokových modelech

Autor práce

Martin Golasowski
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

Ing. Štěpán Kuchař

O projektu

Ročník

2014

Sdílet tuto práci