Modelování neurčitostí ve srážko-odtokových modelech

Modelování neurčitostí ve srážko-odtokových modelech

Autor práce

Martin Golasowski
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedúci práce

Ing. Štěpán Kuchař

O projekte

Ročník

2014

Zdieľať túto prácu