Metodika testování podle mezinárodních praktik a standardů

Metodika testování podle mezinárodních praktik a standardů

Autor práce

Králová Iveta
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Vedoucí práce

Buchalcevová Alena

O projektu

Ročník

2013

Sdílet tuto práci