Lokalizácia v indoor prostredí s využitím akcelerometra a kompasu.

Lokalizácia v indoor prostredí s využitím akcelerometra a kompasu.

Autor práce

Mgr. Miroslav Opiela
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta

Vedoucí práce

RNDr. František Galčík, Ph.D.

O projektu

Ročník

2015

Sdílet tuto práci