Korelované Stackelbergovo equilibrium v sekvenčních hrách s vícero následovníky

Korelované Stackelbergovo equilibrium v sekvenčních hrách s vícero následovníky

Autor práce

Jakub Černý
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Vedoucí práce

Mgr. Branislav Bošanský, Ph.D.

O projektu

Ročník

2016

Sdílet tuto práci