Indexování XML dokumentů

Indexování XML dokumentů

Autor práce

Šestáková Eliška
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D.

O projektu

Ročník

2015

Sdílet tuto práci