Indexování struktur v grafovém DB stroji neo4j I

Indexování struktur v grafovém DB stroji neo4j I

Autor práce

Martin Troup
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Ing. Michal Valenta, Ph.D.

O projektu

Ročník

2016

Sdílet tuto práci