Implementace zobecněné verze systému pro discriminant chronicles mining

Implementace zobecněné verze systému pro discriminant chronicles mining

Autor práce

Radek Buša
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

prof. Ing. RNDr. Martin Holeňa CSc.

O projektu

Ročník

2020

Sdílet tuto práci