Implementace zobecněné verze systému pro discriminant chronicles mining

Implementace zobecněné verze systému pro discriminant chronicles mining

Autor práce

Radek Buša

Vedúci práce

prof. Ing. RNDr. Martin Holeňa CSc.

O projekte

Ročník

2020

Zdieľať túto prácu