Identifikace stromů z obrázků

Identifikace stromů z obrázků

Autor práce

Milan Šulc
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Vedoucí práce

prof. Ing. Jiří Matas, Ph.D.

O projektu

Ročník

2014

Sdílet tuto práci