Hromadná správa výpočetních systémů v heterogenním prostředí

Hromadná správa výpočetních systémů v heterogenním prostředí

Autor práce

Marek Petko
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Vedoucí práce

Ing. Michal Švamberg

O projektu

Ročník

2014

Sdílet tuto práci