Hledání symetrie v geometrických modelech

Hledání symetrie v geometrických modelech

Autor práce

Lukáš Hruda
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Vedoucí práce

prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová

O projektu

Ročník

2018

Sdílet tuto práci