Hejnový malware

Hejnový malware

Autor práce

Lubomír Sikora
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

prof. Ing. Ivan Zelinka, Ph.D.

O projektu

Ročník

2017

Sdílet tuto práci