Hejnový malware

Hejnový malware

Autor práce

Lubomír Sikora
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedúci práce

prof. Ing. Ivan Zelinka, Ph.D.

O projekte

Ročník

2017

Zdieľať túto prácu