Hejnový malware

Hejnový malware

Autor práce

Lubomír Sikora

Vedúci práce

prof. Ing. Ivan Zelinka, Ph.D.

O projekte

Ročník

2017

Zdieľať túto prácu