Hand Tracking

Hand Tracking

Autor práce

Fogelton Andrej
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vedoucí práce

Makula Matej

O projektu

Ročník

2011

Sdílet tuto práci